Majstri SVETA a SLOVENSKA
vo varení a jedení bryndzových halušiek


Vám ponúkajú prezentáciu slovenského folklóru a varenia bryndzových halušiek s degustáciou.

Každá akcia prebieha podľa vopred dohodnutých pravidiel a v prípade potreby podľa individuálnych požiadaviek.


Copyright © by FIRST CLASS